Natural White Sponge Coral

Acorns

16x18mm

23 Beads per strand